องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและประมวลจริยธรรม
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
10 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น โหลด
11 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โหลด
12 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น โหลด
38 กิจกรรมการที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โหลด
39 การจัดตั้งแนวทางปฎิบัติ Dot _ Don ts ประจำปีงบประมาณ 2566 โหลด
40 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษา โหลด
44 การขับเคลื่อนจริยธรรม โหลด
45 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ โหลด
46 ประมวลจริยธรรม อบต.เมืองเสือ โหลด
102 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ โหลด