องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
20 รายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โหลด
55 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
97 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โหลด