องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
14 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) โหลด
37 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -พ.ศ. 2566 โหลด