ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานกองคลัง


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 2) โหลด
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 1) โหลด