กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleanning Day) ตามนโยบายของจังหวัดมหาสารคาม