โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำ ณ หนองสระโค บ้านโนนศรีสุวรรณ หมู่ที่7

วันที่ 26 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ นำโดยนายจำเนียร สายบุตร นายก อบต.เมืองเสือ จัดโครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำ ณ หนองสระโค บ้านโนนศรีสุวรรณ หมู่ที่7 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน

เอกสารเพิ่มเติม