งานบุญประจำปีไหว้สาบูชาคุณพระศรีนครเตา

วันนี้16 เม.ย.65

ท่านนายกพร้อมคณะผู้บริหาร ท่านปลัด อบต.เมืองเสือ

พร้อมเจ้าหน้าที่ และ สมาชิกอบต.ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีบวงสรวง

งานบุญประจำปี ไหว้สาบูชาคุณพระศรีนครเตา

กินข้าวปุ้น เอาบุญอยู่ทุ่งนา ประเพณีตำบลเมืองเสือ

เอกสารเพิ่มเติม