องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลเมืองเสือ

วันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ นำโดยนายจำเนียร สายบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือและท่านปลัดรุ่งอรุณ ทุมมาลา พร้อม เจ้าหน้าที่ อบต. พร้อมทีมงาน อสม.

สมาชิก อบต. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยง

ในพื้นที่ตำบลเมืองเสือ

เอกสารเพิ่มเติม