องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
16 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โหลด
17 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โหลด
18 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โหลด
19 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โหลด
20 รายงานผลการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด