ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 โหลด
60 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2560 โหลด