ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
19 ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามโครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
46 การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของ อบต.เมืองเสือ ประจำปี 2562 โหลด
69 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561 โหลด
117 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 โหลด