ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
8 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561 โหลด
57 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 โหลด