ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
16 ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามโครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
43 การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของ อบต.เมืองเสือ ประจำปี 2562 โหลด
66 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561 โหลด
114 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 โหลด