องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


การขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 การขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.เมืองเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โหลด
6 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม โหลด
7 กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม โหลด
17 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 โหลด
80 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ โหลด