องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานกองคลัง


รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 โหลด
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2-ม.9 โหลด
5 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ โหลด
15 แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 โหลด
28 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โหลด
34 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เพิ่มเติม) โหลด
44 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โหลด
45 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
48 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โหลด
52 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
63 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โหลด
67 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด