กิจกรรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่ร่วมกับชุมชน ตำบลเมืองเสือ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพทอผ้าไหมมัดหมี่ร่วมกับชุมชนตำบลเมืองเสือ ณ ศาลาประชาคมบ้านเมืองอุดม