โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการแปรรูปอาหารจากไข่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 กิจกรรมการแปรรูปอาหารจากไข่ เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริม รายได้เสริม