อบต.เมืองเสือ โดยนางสาวรุ่งอรุณ ทุมมาลา ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เมืองเสือ มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย บ้านหนองแคน หมู่ที่ 5