โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรพยัคฆภูมิพิสัย โรงเรียนบ้านหนองแคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเสือ ชมรม อสม.ตำบลเมืองเสือ และบ้านหนองแคน หมู่ที่ 10 จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม "รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน