ปลัด อบต.เมืองเสือ พร้อมทีมงาน ออกสำรวจประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ ตำบลเมืองเสือ

วันที่ 29 เมษายน 2565

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ พร้อม ทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมออกสำรวจประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ ตำบลเมืองเสือ พร้อมประเมินความเสียหายในเบื้องต้น และให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป