โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและลดปัญหาโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ จัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและลดปัญหาโลกร้อน กิจกรรม "ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ" ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ