ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ  มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่ง  คนงาน  จำนวน  1  อัตรา  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่  24  พฤศจิกายน  -  2  ธันวาคม  2565  ในวันและเวลาราชการ  ณ  สำนักปลัด  อบต.เมืองเสือ  โทร.043790799

เอกสารเพิ่มเติม